Pro Bio-Nic – Animal & Plant Growth & Development Enhancer (1 kg)

1,850.00

PRO BIO-NIC is for Animal & Plant Growth Promoting Bacteria. It is Best for Crops, Poultry, Livestock, Aquaculture, Ornamental Plants, Soil Conditioning and Waste Management.

This includes One (1) pack of 1Kg PRO BIO-NIC

 

Category:
 

Description

PRO BIO-NIC

Animal & Plant Growth Promoting Bacteria

PRO BIO-NIC Multi- Purpose Animal and Plant Growth Promoting Bacteria (A.P.G.P.B). Ang good bacteria ay mainam na pang agrikulturang sangkaaap para sa natural na pagpapalago ng mga halaman. Tinutulungan nito ang lupa na mag proseso ng sapat na pagkain na kailangan ng mga halaman. Tinutulungan nito ang lupa na magproseso ng sapa na pagkain ng mga halaman at pinapabilis ang decompposition ng mga organikong materyal upang maging pagkain ng mg halaman.

Maraming mga good bacteria na tumutulong sa pagbuo ng symbiotic relationships ng mga hayop, halaman at lupa (mutualism). Tumutulong ang good bacteria para mag silbing animal and plant growth promoter.

Sa pamamagitan ng good bacteria maiiwasan ang pagkalat ng sakit sa halaman at mapapalayas ang mga mapaminsalang peste. Pinapalakas ang resistensya ng mga alagang hayop upang makaiwas sa ibat ibang klase ng sakit.

Ang PRO BIO-NIC A.P.G.P.B. ay nagtataglay ng iba’t ibang klaseng bacteria para sa mga halaman at mga hayop. Kabilang ang Lactobacillus na kilalang Pro-biotic, B-Pumilus at B-Subtilis para naman sa mga halaman, ngunit mayroom ding magandang ipekto para sa mga hayop. Naglalaman din ito ng (IMO) Indigenous Micro Organism.

PAANO GAMITIN ANG PRO BIO-NIC? (How to use Pro Bio-nic)

 • Mag halo ng 1 kilo ng Pro Bio-nic sa 200 litro na tubig. Ibabad ng 12 hanggang 24 oras bago gamitin (mix 1 kg of Pro Bio-nic to 200 litres of Water and let it  soak for 12 to 24 hours)

Pro Bio-Nic is best for:

 • Crops
 • Poultry
 • Livestock
 • Aquaculture
 • Ornamental Plants
 • Soil Conditioning
 • Waste Management

HOW PROBIO-NIC WORKS?

GROWTH AND DEVELOPMENT ENHANCER?

 • Restores soil nutrients to its preferred nitrate form
 • Activates multiplication of microorganisms
 • Accelerates growth and development of plants leading to earlier physiological maturity and better yield
 • Helps the plants produce Gibberellin and kinetin-like hormones, protecting the plants from pests and diseases

SOIL REJUVENATOR

 • Loosens up soil structure for better aeration
 • Helps stabilize soil pH and neutralizes soil acidity

General BENEFITS of Using Pro Bio-Nic

 • 100% Organic
 • 100% Safe
 • Up to 50% savings on production cost
 • 30% up to 80% Increase yield
 • Harvest in a shorter period of time
 • Improves the quality and quantity of yield
 • Produces healthy plants resistant to pests and diseases
 • Improves root development and accelerates growth of the plants
 • Increases quality of crop in terms of color, taste and size
 • Neutralizes soil pH (stabalizes soil acidity)
 • Improves soil structure for better water retention
 • Restores micro flora in the soil
 • Reduces the use of inorganic fertilizers and other chemical based products
 • Environment Friendly
 • Reduces foul smell on livestock, barns and septic tanks
 • Improves animal dung quality (produces good manure)
 • Decreases the presence of flies and ticks
 • Improves animal health
 • Decreases the stress of animals
 • Improves meat quality
 • Improves fecundity or fertility

The following guides are the best practice uses for:

POULTRY
(Manok, Pabo, Gansa Bibe)

 • Maghalo ng Dalawang (2)) Kutsara ng Pro Bio-Nic sa Sampung (10) litro ng malinis na tubig ipaubos and solusyon bago sumapit and 24 oras
 • Maglagay ng 1% Pro Bio-Nic sa kabuoang dmi ng patuk (feeds). Optional

LIVESTOCK
(Pigs, Cattle, Goats, Cows)

 • Maghalo ng dalawang (2) kutsarita ng Pro Bio-Nic sa limang (5) litro ng malinis na tubig at ipaubos ang solusyon bago sumapit ang 24 oras.
 • Maglagay ng 2% Pro Bio-Nic sa kabuoang dami ng pakain (feeds). Optional

RICE & CORN

 • First Application after plowing (araro)
 • Second Application after 7 days (bago ilipat ang tanim)
 • Third Application 2 days before transplanting (bago ilipat ang tanim)
 • Fourth Application 10 days after transplanting (pagkatapos ilipat ang tanim)
 • Fifth Application before milking stage (bago magbuntis and palay)

VEGETABLES/ORNAMENTS/ORCHIDS

  • Mag spray ng solusyon tuwing pitong (7) araw sa lupa (basal) upang mapanatili ang populasyon ng mga good bacteria. Mag spray naman tuwing sampung (10) araw sa halaman (foliar) upang mapanatili ang ganda ng mga ito. Sa pamamagitn nito mas mapapabilis din ang pag proseso ng pagkain at matutulungan itaboy ang mga peste na sisira sa mga pananim.

AQUACULTURE
(Fish, Hito, Crabs, Shrimps/Prawns)

  • Para sa mabilis na pagpaparami ng ma lumot na siyang pagkain ng mga isda, mag apply g ng 2-3 ng Pro Bio-Nic sa bawat hektarya. Ito rin ag magkokondisyon ng tubi upang makaiwas sa ga mapaminsalang sakit dulot ng mga pathogens.
 • FOR DISINFECTANT
  • To reduce FOUL ODOR and eliminate FLIES, mix 250 grams of PRO BIO-NIC to 100 liters of water. Leave it for 12 hours then spray.
 • COMPOSTING
  • Maghalo ng Pro Bio-Nic sa Spray Tank, 3-5 kutsara sa labing anim (16) na litro ng tubig. Ibabad ng 6-2 oras bago gamitin.

“To induce the multiplication of bacteria, you can add 1% of Brown Sugar of Molasses to the total amount of solution.”